Những năm đầu khi Trường mới thành lập (1968-1978), phân môn Răng Hàm Mặt nằm trong Bộ môn Chuyên khoa, bao gồm tất cả các chuyên khoa hệ Nội và hệ Ngoại.

Từ năm 1979-1983, phân môn Răng Hàm Mặt nằm trong Bộ môn Chuyên khoa I, bao gồm các chuyên khoa thuộc hệ Ngoại là Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng.

Từ năm 1984, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách ra.

Từ 5/2012 Khoa Răng Hàm Mặt được thành lập gồm 4 Bộ môn: Nha khoa cơ sở, Nha khoa dự phòng và phát triển, Nha khoa phục hồi, Bệnh lý và phẫu thuật miệng- hàm mặt.

Hiện nay, Khoa Răng Hàm Mặt gồm 24 cán bộ, 20 giảng viên cơ hữu với 1 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 5 Bác sĩ, 2 KTV, 3 giảng viên mời giảng với 1 Giáo sư, 1 Phó Giáo sư, 2 Tiến sĩ.