Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bệnh lý miệng, phẫu thuật hàm mặt, nhổ răng và phẫu thuật miệng.

Danh sách cán bộ giảng viên:

ThS. Nguyễn Nam Hà

Phó Khoa RHM, Phó trưởng Bộ môn - phụ trách bộ môn

Email: nguyennamha@tump.edu.vn

BSCKII. Phạm Thanh Hải

Phó trưởng khoa RHM BV TƯ Thái Nguyên, Phó trưởng Bộ môn.

Email: hairhmhn@gmail.com

ThS. Nguyễn Đăng Thắng

Giảng viên

Email: nguyendangthang@tnmc.edu.vn

ThS. Vũ Ngọc Tú

Giảng viên, Giáo vụ Bộ môn

email: vungoctu@tump.edu.vn

ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm

Giảng viên

Email: dothithanhtam@tnmc.edu.vn

 

ThS. Phùng Thuỷ Tiên

Giảng viên

Email: phungthuytien@tnmc.edu.vn