Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bệnh lý miệng, phẫu thuật hàm mặt, nhổ răng và phẫu thuật miệng.

Danh sách cán bộ giảng viên:                                    

1. ThS. Lê Ngọc Uyển - Trưởng Bộ môn

2. ThS. Nguyễn Nam Hà

3. BS. Vũ Ngọc Tú

4. BS. Nguyễn Đăng Thắng 

5. BS. Đỗ Thị Thanh Tâm

6. BS. Phùng Thuỷ Tiên