Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bệnh lý miệng, phẫu thuật hàm mặt, nhổ răng và phẫu thuật miệng.

Danh sách cán bộ giảng viên:                                    

1. ThS. Nguyễn Nam Hà - Phó Khoa RHM, Phó trưởng Bộ môn, Giáo vụ Bộ môn

2. ThS. Vũ Ngọc Tú - Giảng viên

3. ThS. Nguyễn Đăng Thắng - Giảng viên

4. ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm- Giảng viên

5. ThS. Phùng Thuỷ Tiên- Giảng viên