Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực răng trẻ em, chỉnh hình răng mặt, nha chu, nha khoa công cộng, nha cộng đồng.

Danh sách cán bộ giảng viên:

1. PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng - Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

2. ThS. Mai Thu Quỳnh - Phó trưởng Bộ môn, Giáo vụ Bộ môn

3. ThS. Đỗ Minh Hương

4. ThS. Vũ Thị Hà

5. ThS. Ngô Việt Thành

6. BS. Hà Hương Quỳnh

7. KTV. Hoàng Thị Ân

8. CN. Lương Thị Thu Trang - Văn phòng khoa