1.    Lịch sử phát triển Bộ môn

Tháng 5 năm 2012, Khoa Răng Hàm Mặt được thành lập và Bộ môn Nha khoa phục hồi là 1 trong 4 Bộ môn trực thuộc khoa. ThS. Nguyễn Văn Ninh giữ chức Trưởng Bộ môn kiêm Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên (từ năm 2012-2022).

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Ninh

Trưởng bộ môn (từ năm 2012-2022)

Hiện tại, Bộ môn có 04 cán bộ cơ hữu và 1 cán bộ kiêm nhiệm; trong đó có 01 Tiến sĩ và 4 Thạc sĩ.

2.    Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Nha khoa phục hồi là một trong các bộ môn thuộc Khoa Răng Hàm Mặt của nhà trường với nhiệm vụ Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chữa răng, nội nha và phục hình.

Bộ môn đã tham gia giảng dạy, đào tạo các đối tượng bác sĩ Răng Hàm Mặt, chuyên khoa 1 Răng Hàm Mặt, bác sĩ Đa khoa, bác sĩ Y học dự phòng.

Bộ môn phối hợp chặt chẽ với khoa Răng Hàm Mặt BVTW Thái Nguyên, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện A trong giảng dạy, đào tạo, khám và điều trị bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

3.    Thành tích đạt được

Hàng năm cán bộ của bộ môn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Các đề tài đều được đăng trên các tạp chí và được ứng dụng trong giảng dạy, điều trị bệnh.Với những thành tích trên bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến.

Danh sách cán bộ giảng viên hiện tại

TS. Nguyễn Thế Hạnh

Phó trưởng bộ môn

Email: thehanh1972@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Giáo vụ bộ môn

Email: nguyenthanhbinh@tnmc.edu.vn

ThS. Lê Thị Hòa

Giảng viên

Email: lethihoa@tnmc.edu.vn

ThS. Đàm Thu Trang

Giảng viên

Email: damthutrang@tnmc.edu.vn

 

 

ThS. Hoàng Văn Kang

Giảng viên

Email:hoangvankang@tnmc.edu.vn