Thứ 6, ngày 23/02/2024

Workshop PHỤC HÌNH PHỎNG SINH HỌC

25/06/2023 09:58:07 - Lượt xem: 378

Chi tiết

Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp 1 ngành Răng Hàm Mặt cho Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

10/11/2021 08:40:05 - Lượt xem: 687

Ngày 05/11/2021 Bộ Y tế ban hành quyết định số 5090 giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp 1 ngành Răng Hàm Mặt cho Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Chi tiết

Hội nghị khoa học và đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt lần II

02/09/2016 09:49:04 - Lượt xem: 1918

Đây là hội nghị khoa học kết hợp đào tạo liên tục và triển lãm nha khoa với trên 20 gian hàng. Mời các bs đăng ký tham dự lớp thực hành.

Chi tiết