Thông báo hội thảo khoa học!
Ngày 26/10/2022, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên sẽ tổ chức hội thảo khoa học " The basic knowledge of Initial caries and Xylitol"
Hội thảo sẽ cung cấp những quan điểm mới về sâu răng sớm và vai trò của Xylitol trong kiểm soát vi khuẩn Streptococcus mutans tại Nhật Bản.
Báo cáo viên là Dr Akira Suzuki, DDS Ph.D Dr. Ông là chủ tịch của JFSCP (Japan Finland Society for Caries Prevention). Ông tốt nghiệp Đai học Y khoa Tokyo(TMDU) năm 1986. Ông báo cáo nhiều chủ đề về nha khoa dự phòng và phục hồi nha khoa tại Việt Nam, Thái lan, Cambodia và Indonesia.