Thứ 2, ngày 27/05/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA RĂNG HÀM MẶT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2083 840 628

Điện thoại:

Email: ranghammat.dhydtn@gmail.com

Website: http://rhm.tump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/rhmdhydtn/