Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế chuyên ngành Răng Hàm Mặt có trình độ đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Răng Hàm Mặt,  cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc.