Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển, sinh viên RHM k4 năm thứ 5 đã hoàn thành chương trình Nha cộng đồng tại các trường tiểu học trên địa bàn TP Thái Nguyên với nhiều hoạt động bổ ích.