·         Giảng dạy RHM cho các đối tượng Y khoa hệ chính qui và liên thông, Y học dự phòng, Cử nhân điều dưỡng hệ chính qui và tại chức, Cao đẳng y tế học đường, Trung học điều dưỡng.

·         Giảng dạy sau đại học các khóa chuyên khoa I, chuyên khoa II các chuyên ngành Y học gia đình, Tai Mũi Họng, Ngoại khoa.

·         Đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt hệ 6 năm từ năm 2008

·         Tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

.         Đào tạo Điều dưỡng Nha khoa hệ 6 tháng