Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nha khoa công cộng, răng trẻ em, chỉnh hình răng mặt, nha chu, NCKH trong nha khoa.

Danh sách cán bộ giảng viên:

1. TS. Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Bộ môn

2. BS. Đỗ Minh Hương

3. BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc

4. BS. Vũ Thị Hà

5. ThS. Mai Thu Quỳnh

6. KTV. Hoàng Thị Ân